Всяко 1 евро, вложено в реклама, генерира 7 евро за икономиката

 

Това сочи първото по рода си изследване за приносът на рекламата върху икомониката на европейските и националните икономики, както и оценка на неговите осезаеми ползи за гражданите на ЕС.

Независимото проучване на консултантската компания Делойт, озаглавено  „Значението на рекламата“, е поръчано от Световната федерация на рекламодателите и 11 партньори от индустрията*.

Основните констатации могат да се обобщят в три основни групи:

I. Като цяло, 1 евро вложено в реклама, генерира 7 евро за икономиката

92-та милиарда евро, похарчени за реклама през 2014 г. в ЕС, са допринесли 643 милиарда евро към БВП, което представлява 4,6% от общия БВП на ЕС. Реклама допринася за по-широк икономически растеж чрез способността си да подкрепи конкурентоспособността. Тя осигурява на потребителите информация относно продукти и услуги, и спомага за увеличаване на техния избор на стоки и услуги. Това, от своя страна, стимулира бизнеса да въвежда иновации, за да създава различни продукти и услуги, което им позволява да се конкурират успешно със своите конкуренти не само в ЕС, но и по света.

II. Реклама осигурява почти 6 милиона работни места в ЕС, което се равнява на 2,6% от всички заети в ЕС за 2014

Рекламата е основен източник на заетост и осигурява работни места по три начина:

  • Първо, има хора, заети пряко в производството на реклама. Тези работни места наброяват 16% от 5.8 мил. общ брой работни места, поддържани от реклама. Проучването изключва заетост, свързана с вътрешно производство  на реклама, така че това е една консервативна бройка;
  • На второ място, има създадени работни места в медии и онлайн бизнеси, които се финансират от реклама, включително журналисти и продуценти на съдържание, както и хората, които работят извън дома (OOH) или телевизията, например. Това представлява 10% от 5.8 мил. работни места. Значението в тези две области осигурява по-голяма сигурност, отколкото работни места в други сектори и средна работна заплата, която е по-висока, отколкото останалата част от икомомиката, което се отразява във факта, че те могат да бъдат описани като „качествени работни места“, както е определено от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие;
  • Tрето, има създадени работни места в икономиката като цяло, в резултат на рекламната дейност. Те варират от работни места за продажба до роли, поддържащи рекламния бизнес в индустрии като хотелиерство. Това поле включва и роли, създадени от рекламностимулираното търсене на продукти и услуги и ползи за 74% от 5.8 мил. работни места.

III. Рекламата предоставя лични и социални ползи от финансиране или частично финансиране на медийни услуги, което означава, че хората могат да им се насладят безплатно или с намалена ставка.

Реклама гарантира, че гражданите на ЕС се възползват от новини и забавление на по-ниска цена или дори безплатно. 92 –та билиона €,  похарчени за реклама през 2014 г., пряко са финансирали съдържание от всички видове.

Външната реклама също така предоставя допълнителни граждански ползи под формата на по-добра градска среда, докато търсачките помагат на хората да се намали, както времето, така и финансовите разходи за търсене на нова информация.

Без реклама, финансирането на всички видове медии ще бъде намалено. Това може да доведе до по-скъпи телевизионни абонаменти, до намаляване на плурализма и независимостта на вестници и списания, а на радиостанциите ще липсва способността да предоставят новини и забавления през целия ден. В допълнение, професионални спортни и културни събития ще трябва да търсят финансова помощ от друг източник.

В интернет рекламната дейност до голяма степен финансира безплатните услуги, които хората в цяла Европа използват евтино или без разходи. Например, около 70% от гражданите на ЕС редовно използват услугите на  електронна поща, докато социалните медии са достъпни за всички слоеве от населението.

Рекламирането има значение за въпроси като заетост, иновации, култура и развлечения, и подкрепя медийния плурализъм, който е от основно значение за демократичните свободи. Ползите са повсеместни и преминават през тъканта на обществото. Европа без реклама ще бъде по-бедна, по-малко информирана и по-малко конкурентна.

Цялото проучване можете да видите ТУК

Въпроси и отговори, във връзка с обхвата и методиката на изследването ТУК

*Изследването е поръчано от Световната федерация на рекламодателите и още 11 организации, между които: Advertising Association UK (AA); Association des Agences-Conseils en Communication (AACC) ; Association of European Radios (AER); European Association of Communications Agencies (EACA); European Broadcasting Union (EBU);The Association of television and radio sales houses (EGTA)]; Internet Advertising Bureau EU (IAB EU); Mainostajat Finland;Organisation Werbungtreibende im Markenverband (OWM)]; Union des Annonceurs (UDA) ; Union des Entreprises de Conseil et Achat Media (UDECAM)