Начини за рекламиране

реклама

Рекламата може да бъде обяснена, като популяризиране на идеи, стоки, услуги или културни мероприятия, което води и до популяризиране на фирмите. Търсенето на продукта може да се увеличи с популяризирането му чрез правилната за вас реклама.

Някои смятат рекламата за излишна атака срещу техните сетива. Други смятат, че това е ненужна икономическа тежест – тази, която надува цената на всичко рекламирано, което се купува.

Рекламата обаче може да се разглежда, като стратегия за популяризиране на продуктите на компанията. Така се стимулират продажбите и услугите и се създава идентичност на марката. Рекламата е и начин да се информират клиентите за промени в новите продукти или услуги.

Печатна реклама – Вестници, брошури, списания или флайери:

До скоро това бе едно от популярните и обичайни средства за реклама. Рекламното пространство се продава според позицията на рекламата, броя читатели на публикациите и колко често искате да разполагате рекламите си в дадено печатно издание. С намаляване тиража на печатните издания, както и на читателската аудитория заради появата на Интернет, рязко намаля и интереса към този тип рекламиране. Смело мога да кажа, че печатната реклама е изчезващ вид.

Външна реклама – Билбордове, плакати, афиши, табели:

Външната реклама е много популярна среда за рекламиране, привличаща външни клиенти чрез използване на билбордове, плакати и афиши на различни събития, културни мероприятия или тържества организирани от компанията. За по – добра ефективност е нужно външната реклама да бъде разположена на подходящи места. И тук цената се формира от това за какъв период от време предвиждате да рекламирате и колко популярно е мястото, където е разположена.

Радио, телевизия и интернет:

Популярността на радио и телевизионните реклами се е увеличила веднага след появата им. С пускане на радиото – рекламата вече не се чете от потребителите, а се слуша и дори е придружена с музика. По – късно с появата на телевизията – освен със звук, рекламата разполага и със собствена движеща се картина. Така въздействието върху потребителите става много по – ефективно. Общата цена зависи от времето на излъчване, аудиторията на канала, както и брой повторения на рекламния клип. Интернет рекламата се разви сравнително бавно, като започна с банери и статии, но след появата на видео стриминга броя на рекламодателите рязко се промени. Изобретението на Интернет технологиите е направило работата на хората, които се занимават с реклами доста по-лесна и много по-ефективна. Това е много мощна и бързо развиваща се комуникационна среда, която предоставя на потребителя лесен и бърз достъп до информация и знания. Обратната връзка също става много по – лесна. След популяризирането на Интернет и особено след появата на смартфоните и таблетите заедно с 4G връзката, радио и телевизионните канали загубиха огромна част от приходите си за реклама. Поради по – слабата им ефективност, не добрата възможност за таргетиране и не на последно място разходите за рекламиране, които в мрежата са много по – малки. Също така, зрителите могат да гледат различни реклами в една и съща уеб страница, докато тази опция не се предлага в телевизионната реклама. Рекламодателите осъзнаха, че Интернет работи, като пряк комуникационен носител с техните клиенти и предоставя полезна информация за продуктите им. Помага им да изградят база данни за клиентите си и да анализират поведението им. Интернет постепенно поглъща рекламния пазар и унищожава монопола на телевизионната реклама. Интернет рекламата е по – интересна и изгражда имиджа на марката по съвсем различен начин в сравнение с телевизионната реклама.

Скрита реклама – Продуктово позициониране:

Това е специален вид реклама, в която марката или продуктът е интегриран в някои телевизионни предавания, интернет клипове, филми, шоу програми или спортове. Продукта се използва от актьорите във филма или водещият пие от чаша, на която е изписана марката на даден продукт. Цената за този тип рекламиране много често се договаря и зависи от очакваната аудитория.

Индиректна реклама:

Говори се за продукта от актьори в сцени от филми или се споменава за него в статии. При тези реклами продукта много често е забранен от закона. Алкохола и цигарите например са ограничени в рекламирането поради вредното им въздействие върху здравето на хората. И тук много често цената е въпрос на договаряне.

Реклама за обществени услуги – Реклама за социални каузи:

Това е техника, която използва реклами за предаване и популяризиране на социални послания и въпроси, като глобалното затопляне, бедност, неграмотност, енергоспестяване и др. Дейвид Огливи, един от основателите на маркетинговите и рекламните концепции насърчи използването на реклами за социални каузи.

Заключение:

Какъвто и начин да изберете за да рекламирате – помнете, че трябва да бъдете оригинални, провокативни, интересни и запомнящи се! Вие имате нужда от реклама за да съобщите за вас, за да създадете свой разпознаваем имидж и за да бъдете по – близо до вашите клиенти, когато те вземат решения.

Автор на статията:
ПРЕМИЕРплюс