ЦКБ Mastercard 3

Изработка на телевизионна реклама на ЦКБ.