ЦКБ Mastercard 2

Изработка на телевизионна реклама на ЦКБ.