ЦКБ Mastercard 1

Изработка на телевизионна реклама на ЦКБ.