ТОТО 2013

Изработка на имиджов телевизионен клип за Български спортен тотализатор.