Земеделие

Изработка на телевизионен клип за Програма за развитие на селските райони на Министерство на земеделието.